หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

ภาพอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)...
ภาพอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) บนพื้นฐานของ Competency และ KPIs”
วันศุกร์ที่  6 และวันพฤหัสที่  12  มีนาคม  2552
ณ บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด
วิทยากร ดร.อาภรณ์  ภู่วิทยพันธ์


ดูรายละเอียดหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) บนพื้นฐานของ Competency และ KPIs”
ดูประวัติวิทยากร วิทยากร ดร.อาภรณ์  ภู่วิทยพันธ์

ติดต่อบรรยาย-ขอใบเสนอราคาได้ที่

EasyRoad Training k.สุนทรีย์
สายด่วนโทร. 089-107-0304
Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


ภาพอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

 

ภาพอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

ภาพอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

ภาพอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

ภาพอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

ภาพอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

ภาพอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

ภาพอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

ภาพอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

ภาพอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

 

ภาพอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

ภาพอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

 


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------