หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

ภาพการอบรมหลักสูตร การสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์
ภาพหลักสูตร การสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์
วิทยากร อ.ภาสกร  ลิขิตสัจจากุล
วันที่ 18 กรกฏาคม 2552 ณ มนต์เส่นห์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
บริษัท โพรเกรส เมแนจเมนท์ จำกัดดูประวัติวิทยากร อ.ภาสกร ลิขิสัจจากุล
ติดต่อบรรยาย-ขอใบเสนอราคาได้ที่
EasyRoad Training k.สุนทรีย์
สายด่วนโทร. 089-107-0304
Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ภาพหลักสูตร  การสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์

 

ภาพหลักสูตร การสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์

ภาพหลักสูตร การสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์

ภาพหลักสูตร การสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์

ภาพหลักสูตร การสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์

ภาพหลักสูตร การสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์

ภาพหลักสูตร การสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์

ภาพหลักสูตร การสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์

ภาพหลักสูตร การสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์

ภาพหลักสูตร การสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์

ภาพหลักสูตร การสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์

ภาพหลักสูตร การสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์

ภาพหลักสูตร การสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์

ภาพหลักสูตร การสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์

ภาพหลักสูตร การสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์

ภาพหลักสูตร การสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์

ภาพหลักสูตร การสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์

ภาพหลักสูตร การสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์

 

 


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------